Lena ‘Lena’ SVEDBERG
1946–1972, Sweden

Name Lena ‘Lena’ SVEDBERG
Birth 1946
Died 1972

Lena Svedberg studerade vid Konstakademien och studieresor i Europa. Lena Svedberg var och är en av Sveriges mest spännande och vågade konstnärer, hon var en i kretsen kring tidningen PUSS. Hon använde ett provokativt bildspråk för att angripa våld och förtryck, såväl politiskt som ekonomiskt men hennes liv blev tyvärr kort.
Hennes obekväma och samhällskritiska konst förtjänar att återupptäckas och inspirera en ny generation till att våga häckla de med allt för stor makt.
Bosatt flera år i Etiopien. Hon utförde även politiska nidbilder.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Kronhousens samlingar.