Lennart HELJE

1940, Sweden

Name Lennart HELJE
Birth 1940, Sweden

Lennart Helje painting Christmas cards with snow in the landscape. Faerie Artist. Several paintings are reproduced as Christmas cards, both in Sweden and internationally, of UNICEF. He has also illustrated the stamps and postal Christmas seals, with Nordic nature and plant motifs.

Lennart Helje målar julkort med tomtar i snölandskap. Sagokonstnär. Flera målningar är reproducerade som julkort, såväl i Sverige, som internationellt, av UNICEF. Han har även illustrerat frimärken och postens julmärken, med nordiska natur och växtmotiv.

Stadbild Från Växjö by Lennart HELJE

Stadbild Från Växjö (-93)

Price SEK 850 (€94)
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy