Lennart LARSSON
1922, Sweden

Name Gustav, Lennart, LARSSON
Birth 1922, Sweden

Lennart Larsson studerade vid Konstfackskolan, Signe Barths målarskola samt studier i Paris. Målar framför allt Stockholmsmotiv i olja och akvarell där han fångar ljuset i impressionistisk stil. Har också utfört teaterdekorer. Vidare har han gjort scenografi till TV-filmserien av Elsa Beskows barnböcker.
Repr. i Statliga, Landstings och Kommunala samlingar. Medlem i KRO och SKF. - Stockholm.

Källa: Sammansatt av källor från internet.

Source: Art Signature Dictionary