Lennart RODHE

Lennart RODHE

1916–2005, Sweden

Also known as: LR

Name Olof, Lennart, RODHE
Birth 1916, Sweden
Died 2005, Sweden

Lennart Rodhe (Swedish, 1916–2005) was one of the leading Swedish artists who came to prominence after the Second World War. He was educated at the Royal Institute of Art in Stockholm in 1938-1944. In April 1947, Lennart Rodhe participated in the exhibition Ung konst (Young Art) at gallery Färg & Form in Stockholm. The critics identified a new idiom among this generation of Swedish artists. Despite the fact that many of the artists objected to being labelled together, they became known as “The Men of 1947”. This generation of artists were also called “concretists”, albeit grudgingly. What they had in common was an attempt to move away from earlier generations’ naturalistic depictions of man and nature, claiming that concrete colours and shapes were a reality per se. These artists were driven by a desire to get art out into society and to participate in the creation of humane environments for people to live and work in. Under the slogan “Art to the People!” they contributed many of our finest public decorations during the post-war building boom.

Source: http://www.marabouparken.se/parken.php?sS=15

Lennart Rodhe är bland de främsta av de svenska konstnärer som blev tongivande efter andra världskriget. Han utbildade sig på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1938-1944. I april 1947 deltog Lennart Rodhe i utställningen Ung Konst på galleri Färg och Form i Stockholm. Kritikerna såg i utställningen ett nytt gemensamt formspråk hos denna generation svenska konstnärer. Trots att många av de deltagande konstnärerna värjde sig mot en enande beteckning kom de sedermera att kallas \"1947 års män\". Samma generation konstnärer kallades, fastän motvilligt, \"konkretister\". Det som förenade dem var en strävan bort från föregående generationers naturalistiska avbildning av människan och naturen. Man hävdade att de konkreta färgerna och formerna var en verklighet i sig. Dessa konstnärer hade en stark vilja att föra ut konsten i samhället och att medverka till skapandet av humana miljöer för människor att leva och verka i. Efter mottot; \"Konsten till folket!\", bidrog de till många av våra bästa offentliga utsmyckningar från efterkrigstidens byggboom. Lennart Rodhe och hans generationskamrater representerar en guldålder inom den svenska offentliga konsten.

Tillsammans med konstnärer som Olle Bonniér, Lage Lindell, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson och senare Arne Jones räknas Lennart Rodhe till konkretisterna, en rörelse som på allvar gav modernismen ett fotfäste i Sverige efter kriget. Generationsgenombrottet kom redan 1947 i samband med samlingsutställningen "Ung konst" på galleriet Färg och form i Stockholm. Rodhe var verksam som målare, grafiker och utförde en lång rad offentliga utsmyckningsuppdrag i olika tekniker. Hans förmåga att se och att förmedla dessa erfarenheter är mångomvittnat beundrad. Lennart Rodhe har varit ett kraftfält som generationer av konstnärer tagit intryck av, mer eller mindre direkt.
Inom konstpedagogiken har hans gärning varit särskilt betydelsefull. Många är de konstnärer som härdats och utvecklats under Rodhes insiktsfulla men krävande tecknings- och målarundervisning. Ögonvittnesskildringar från hans lärargärning som professor på Konsthögskolan i början av 1960-talet finns i exempelvis Olle Baumans bok "Drömmen om helhet" (Carlssons, 1995) och i Peter Dahls självbiografi "Rätt och fel" (Norstedts, 1992).


Source: www.marabouparken.se www.omkonst.com

Composition by Lennart RODHE

Composition

Price SEK 37,000 (€4,089)
Estimated SEK 35,000–40,000
Klippor by Lennart RODHE

Klippor (-46)

Price SEK 44,000 (€4,862)
Estimated SEK 30,000–40,000
Composition by Lennart RODHE

Composition (-46)

Price SEK 8,500 (€939)
Estimated SEK 4,000–5,000
Komposition by Lennart RODHE

Komposition

Price SEK 14,000 (€1,568)
Estimated SEK 12,000–15,000
Skog by Lennart RODHE

Skog (-44)

Price SEK 42,000 (€4,703)
Estimated SEK 30,000–40,000
Besöket (triptyk) by Lennart RODHE

Besöket (triptyk) (1990)

Price SEK 4,000 (€436)
Estimated SEK 5,000–7,000
Untitled by Lennart RODHE

Untitled

Price SEK 15,000 (€1,620)
Estimated SEK 40,000–50,000
Komposition. Oramad by Lennart RODHE

Komposition. Oramad

Price SEK 3,600 (€403)
Estimated SEK 2,000
Komposition. Oramad by Lennart RODHE

Komposition. Oramad

Price SEK 3,150 (€353)
Estimated SEK 2,000
Illavarslande Tecken by Lennart RODHE

Illavarslande Tecken (1970)

Price SEK 60,000 (€6,517)
Estimated SEK 60,000–80,000
Drakar Iii by Lennart RODHE

Drakar Iii (Executed 1948)

Price SEK 400,000 (€43,444)
Estimated SEK 400,000–500,000
Gängad Yta by Lennart RODHE

Gängad Yta (-53)

Price SEK 18,000 (€1,955)
Estimated SEK 15,000–20,000
Block by Lennart RODHE

Block (1954)

Price SEK 8,000 (€832)
Estimated SEK 15,000–20,000
Form Ii by Lennart RODHE

Form Ii (-56)

Price SEK 75,000 (€7,800)
Estimated SEK 75,000–100,000
Fez by Lennart RODHE

Fez (-52)

Price SEK 6,200 (€645)
Estimated SEK 8,000–10,000
Transport I. by Lennart RODHE

Transport I. (1948)

Price SEK 290,000 (€30,160)
Estimated SEK 200,000–250,000
(2) Kompositioner by Lennart RODHE

(2) Kompositioner (1981)

Price SEK 3,500 (€335)
Estimated SEK 6,000–8,000
Komposition by Lennart RODHE

Komposition

Price SEK 50,000 (€4,780)
Estimated SEK 50,000–75,000
(4) Förlagor Till Växthuset I Uppsala by Lennart RODHE

(4) Förlagor Till Växthuset I Uppsala

Price SEK 10,000 (€956)
Estimated SEK 20,000–25,000
Komposition by Lennart RODHE

Komposition (1946)

Price SEK 7,000 (€669)
Estimated SEK 5,000–6,000

Abstrakt Komposition

Price SEK 1,000 (€96)
Estimated SEK 1,500

Art Life

Price SEK 1,200 (€115)
Estimated SEK 2,000

Kompositiion (1947)

Price SEK 1,800 (€174)
Estimated SEK 1,800
Bagateller: Teverum by Lennart RODHE

Bagateller: Teverum (1987)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 2,000
The Family by Lennart RODHE

The Family (1965)

Price SEK 85,000 (€7,762)
Estimated SEK 30,000–40,000
The Seasons Of The Year, Triptych by Lennart RODHE

The Seasons Of The Year, Triptych

Price SEK 10,500 (€964)
Estimated SEK 4,000–5,000
Lady by Lennart RODHE

Lady (1960)

Price SEK 75,000 (€6,849)
Estimated SEK 25,000–30,000
Abstrakta Kompositioner by Lennart RODHE

Abstrakta Kompositioner

Price SEK 7,500 (€797)
Estimated SEK 8,000–10,000

Landskap

Price SEK 16,000 (€1,739)
Estimated SEK 10,000–12,000
Eufori by Lennart RODHE

Eufori (1990-02)

Price SEK 225,000 (€24,456)
Estimated SEK 250,000–300,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy