Lennart ROUPE
1918, Sweden

Name Lennart ROUPE
Birth 1918, Sweden

LENNART ROUPE

Född i Jönköping
Bosatt och verksam i Stockholm sedan 1935

Målare, tecknare och grafiker

Studier
Konststudier vid Academie de la Grand Chaumiere i Paris.
Arbets- och studieresor under flera år i Europa och Afrika.
Verksam som formgivare i Paris, London, Amsterdam och Köpenhamn.
Medlem i Svenska Konstnärers Förening, Stockholm.

Separatutställningar
Galerie Het Kat, Amsterdam 1974
Mariagalleriet, Stockholm 1978
Galleri Origo, Stockholm 1983
Strandgalleriet, Stockholm 1984
Bulowska Galleriet, Malmö 1987
Strandgalleriet, Stockholm 1987
Gallerie Dombron, Uppsala 1987
Strandgalleriet, Stockholm 1989, 1991
Saltsjöateljén, Saltsjöbaden 1992
Strandgalleriet, Stockholm 1993, 1994
Galleri Svarta Soffan, Stockholm 1996
Galleri 17, Stockholm 1997
Galleri Ebert & Björk, Stockholm Art Fair 1999

"Lennart Roupe har med sin förmåga att fånga vattnets speglingar och rörelser, med fördel valt sina motiv längs Stockholm kajer. De kände stadskonturerna, vattnen och båtarna, återger han med stor känsla för den skimrande, ibland lätt silverdisiga luft som är så typisk för städer vid vatten. På hans landskapsbilder finns nästan alltid vatten med, som en lugn speglande insjö, eller som en stormpiskad kust..."

Source: http://www.ebtkonst.com/