Leo JANIS-BRIEDITIS
1922–2008, Latvia

Name Leo JANIS-BRIEDITIS
Birth 1922, Latvia
Died 2008

Leo Janis Brieditis är utbildad vid kosntakademin i Riga, vid Konsthögskolan i Stockholm och vid Uppsala universitet.
Han är verksam som skulptör, målare och grafiker och har haft ett stort antal utställningar i Sverige och utomlands. Leo Janis Brieditis är representerad vid bl.a. Moderna Museet, Uppsala konstmuseum och flera museer, kommunala och privata samlingar i Sverige och utomlands.
Han har också gjort ett flertal offentliga kosntnver på flera platser i Sverige, bl.a. i Uppsala, Stockholm, Norrtälje, Jönköping, Kalmar och Falkenberg.