Leon FAGERCRANTZ
1866–1935, Sweden

Name Alfhild Leonard, Leon, FAGERCRANTZ
Birth 1866, 28/9, Sweden
Died 1935, 17/11, Sweden

Alfhild Leonard(Leon) Fagercrantz studerade konst och måleri i Stockholm, Köpenhamn och i Berlin. Han målade ofta kanalmotiv, stads-, och slättmotiv från södra Sverige men även mycket väl hållna porträtt.