Lisa RINNEVUO
1972, Sweden

Name Lisa RINNEVUO
Birth 1972, Sweden
Lived & Active In Stockholm, New York

Lisa Rinnevuo.
Debututställning på Södra Galleriet 2002.
Deltar på Stockholm Art Fair med Södra Galleriet 2003 och 2005
Separatutställning på Södra Galleriet 2004.
Deltar på Art Copenhagen, Köpenhamn, med Södra Galleriet 2004.
Samlingsutställning på Grafikens Hus i Mariefred 2005.
Separatutställning på Södra Galleriet, nu KONSTOCHFOLK, 14 april- 10 maj 2007.
Representerad: Statens Konstråd.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.