Lolle ANDERSSON
1907, Sweden

Name Lolle, Henrik Emil Louis ANDERSSON
Birth 1907

Lolle Andersson studied at Maison Watteau in Paris. He has painted landscapes from the Stockholm archipelago, fishing huts, as well as motifs from Jamaica.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Lolle Andersson studerade vid Maison Watteau i Paris. Han har målat landskap från Stockholms skärgård, fiskebodar, samt även motiv från Jamaica.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.