Lorentz (The Younger) PASCH
1733–1805, Sweden

Also known as: Pasch, Lorens Lorenz

Name Lorentz, (The Younger) PASCH
Birth 1733, Sweden
Died 1805, Sweden

Lorens Pasch d.y. föddes år 1733 i Stockholm. Hans far, Lorens Pasch d.ä, blev hans första lärare i konst. Så småningom skulle han bli elev hos Carl Gustav Pilo i Köpenhamn och år 1758 började hans sin utbildning för bl.a. Boucher och Roslin i Paris. Han mottog flera stipendier och arbetade en tid i Haag, reste så vidare till först Hamburg och Hannover för att sedan återvända hem till Sverige. Väl hemkommen år 1766 fick han genast beställningar från hovet och blev mycket framgångsrik.
I slutet av 1760-talet övertog han teckningsundervisningen vid Konstakademien och blev professor där år 1773. Efter Carl Gustav Pilos död utnämndes han till akademidirektör år 1793.
Pasch var en av de mest ansedda porträttmålare i Sverige under den gustavianska tiden och fick genom sin lärargärning stort inflytande på konstutvecklingen.
Han delade sitt hem och sin ateljé med de bägge konstnärliga systrarna Hedvig Lovisa och Ulrika Fredrika.
Han hedrades med Vasaorden 1797, en ovanlig utmärkelse vid den tiden. Pasch avled år 1805.
Representerad: Svenska Statens porträttsamling på Gripsholm/Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Konstakademien och Prins Eugens Waldemarsudde.

Source: www.bukowskis.com