Lotten Von GEGERFELT

Lotten Von GEGERFELT
1834–1915, Sweden

Name Anna Charlotta Mariana Aurora, "Lotten Von" GEGERFELT
Birth 1834, 14/6, Sweden
Died 1915, 22/5, Sweden

Lotten von Gegerfelt studied at art school in Stockholm and Gothenburg. She painted preferably genre motifs. From 1884 she ran an own painting school in Gothenburg.

Source: Art Signature Dictionary

Lotten von Gegerfelt studerade på konstskola i Stockholm och Göteborg. Hon målade företrädesvis genremotiv. Från 1884 drev hon en egen målarskola i Göteborg.

Source: Art Signature Dictionary

Norrland Högvatten by Lotten Von GEGERFELT

Norrland Högvatten (-98)

Price SEK 2,600 (€300)
Estimated SEK 2,000
Tvätterska Vid å by Lotten Von GEGERFELT

Tvätterska Vid å (1910)

Price SEK 3,000 (€339)
Estimated SEK 1,200
Porträtt Eventuellt Självporträtt by Lotten Von GEGERFELT

Porträtt Eventuellt Självporträtt (1892)

Price SEK 2,800 (€316)
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy