Lotten RÖNQUIST
1864–1912, Sweden

Also known as: LR

Name Charlotta, Lotten, Sofia RÖNQUIST
Birth 1864, Sweden
Died 1912

Lotten Rönquist studied at the Technical School in Stockholm, Art Academy, and in study tours to France and Italy. She paints interiors, landscapes and still lifes. She participated in Women Artists Exhibition 1919th Memorial Exhibition: Salon Joël in Stockholm 1912th She died, only 48 years old, of pneumonia, on top of his konstnärsbana.
Representerad: National Museum in Stockholm, the Göteborg Museum of Art, Linköping and Uddevalla museums, and at the Art Academy.

Lotten Rönquist studerade vid Tekniska skolan i Stockholm, Konstakademien, samt vid studieresor till Frankrike och Italien. Hon målar interiörer, landskap och stilleben. Hon deltog i Kvinnliga Konstnärers utställning 1919. Minnesutställning: Salong Joël i Stockholm 1912. Hon avled, endast 48 år gammal i lunginflammation, på toppen av sin konstnärsbana.

Offentlig utsmyckning:
Absidmålningarna i Skogs kyrka i Hälsingland. Turisthotellen i Rättvik och Storvik, Grand Hotell och Grand Hotell Royal i Stockholm, på Tjolöholm, Myrö slott, och Steninge slott.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, i Göteborgs Konstmuseum, Linköping och Uddevalla muséer, samt på Konstakademien.

Båtar Vid Flodkanten by Lotten RÖNQUIST

Båtar Vid Flodkanten (-99)

Price SEK 10,000 (€1,076)
Estimated SEK 12,000–15,000
Barn I Vinterlandskap by Lotten RÖNQUIST

Barn I Vinterlandskap (-87)

Price SEK 28,000 (€3,014)
Estimated SEK 12,000–15,000
Lantligt Motiv Med Skördefolk by Lotten RÖNQUIST

Lantligt Motiv Med Skördefolk (1890)

Price SEK 1,500 (€180)
Estimated SEK 3,000
Vintermotiv by Lotten RÖNQUIST

Vintermotiv (-87)

Price SEK 4,000 (€450)
Estimated SEK 5,000
Medelhavshamn by Lotten RÖNQUIST

Medelhavshamn (-95)

Price SEK 13,000 (€1,351)
Estimated SEK 8,000–10,000
Från Drottningholms Park by Lotten RÖNQUIST

Från Drottningholms Park (1909)

Price SEK 15,000 (€1,497)
Estimated SEK 8,000–10,000
Djuren Matas by Lotten RÖNQUIST

Djuren Matas (1893)

Price SEK 6,700 (€632)
Estimated SEK 8,000–10,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy