Lotten RÖNQUIST
1864–1912, Sweden

Also known as: LR

Båtar Vid Flodkanten by Lotten RÖNQUIST

Båtar Vid Flodkanten (-99)

Price SEK 10,000 (€1,076)
Estimated SEK 12,000–15,000
Barn I Vinterlandskap by Lotten RÖNQUIST

Barn I Vinterlandskap (-87)

Price SEK 28,000 (€3,014)
Estimated SEK 12,000–15,000
Lantligt Motiv Med Skördefolk by Lotten RÖNQUIST

Lantligt Motiv Med Skördefolk (1890)

Price SEK 1,500 (€180)
Estimated SEK 3,000
Vintermotiv by Lotten RÖNQUIST

Vintermotiv (-87)

Price SEK 4,000 (€450)
Estimated SEK 5,000
Medelhavshamn by Lotten RÖNQUIST

Medelhavshamn (-95)

Price SEK 13,000 (€1,351)
Estimated SEK 8,000–10,000
Från Drottningholms Park by Lotten RÖNQUIST

Från Drottningholms Park (1909)

Price SEK 15,000 (€1,497)
Estimated SEK 8,000–10,000
Djuren Matas by Lotten RÖNQUIST

Djuren Matas (1893)

Price SEK 6,700 (€632)
Estimated SEK 8,000–10,000