Märta RUDBECK
1882–1933, Sweden

Name Märta, Eleonora Johanna RUDBECK
Birth 1882, Sweden
Died 1933

Märta Rudbeck studerade på Althins målarskola samt vidare på Konstakademien. Hon företog resor till Frankrike, Italien.
Hon målade landskap och interiörer, stilleben och en del porträtt. Hon är representerad hos Nationalmuseum