Magnus WALLIN

1965, Sweden

Name Magnus WALLIN
Birth 1965, Sweden

Magnus Wallin har tillägnat den mänskliga kroppen sitt konstnärskap. Med ett utsökt sinne för detaljer skapar han häpnadsväckande avbilder. Verket Horizon visar en kopia av konstnärens egna ögon i glas. Ögonen ser rödsprängda och ansträngda ut, de refererar till bilden av det gråtande skelettet ur Andreas Vesalius anatomiska atlas från 1543. Verket Position 1 är en datamanipulerad bild ur serien Solo som visar anatomiska kroppar i olika gymnastiska formationer och konstellationer. Kropparna avbildas mot den mörka bakgrunden vilket i kombination med bildens imponerande storlek ger dem en tredimensionell effekt. Människokroppen utan hud exponeras, vi ser köttet och musklernas samspel, tankarna går osökt till det verk Ulrik Samuelson visade på inbjudningskortet till utställningen Totem på Galerie Burén 1973. Konstverkens tekniska fulländning.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Horizon, 2005 (ed. 3+1 Ap) by Magnus WALLIN

Horizon, 2005 (ed. 3+1 Ap)

Price SEK 17,000 (€1,844)
Estimated SEK 10,000–15,000
Position 1 - From The Solo Series by Magnus WALLIN

Position 1 - From The Solo Series (2002)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 50,000–60,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy