Maj BRING
1880–1971, Sweden

Name Ebba Maria BRING
Birth 1880, 29/8, Sweden
Died 1971

Ebba Maria (Maj) Bring studerade för Carl Wilhelmson på Valand i Göteborg, vid Konstakademien. Företog resor till Tyskland, Holland, Belgien, England, Frankrike, Spanien och Italien. Hon vistades mestadels i Paris till dess första världskriget bröt ut. Hösten 1908 kom hon till Paris och fick möjlighet att gå i lära i Lucien Simons ateljé dagtid och på kvällstid tecknade hon kroki på Académie Colarossi. Våren 1910 såg hon Gertrude Steins konstsamling och Cézannes, Matisses och Picassos konst för första gången. Samma vår kom hon in på Matisse skola, där hon tillsammans med Sigrid Hjertén kom att tillhöra det svenska konstnärsumgänget.I början på 1920-talet återvände hon till Paris för ytterligare studier hos André Lhote.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Prins Eugens Waldemarsudde.

Source: Internet