Malin GYLLENSTIERNA

1889–1980, Sweden

Name Malin GYLLENSTIERNA
Birth 1889
Died 1980

Malin Gyllenstierna bedrev studier för André Lhote i Paris och var bekant med den svenske målaren Georg Pauli.
Det finns endast tre kända målningar av hennes hand, alla från 1916-17; Atelje studie, Accord och Blommor. Dessa målningar vittnar både om kubistisk skolning och koloristisk förfining. I samband med Liljevalchsutställningen 1917 skriver August Brunius i Svenska Dagbladet: -Den förra är en af de få nordiska kubisterna af det riktiga och äkta slaget, vårdad i sina sammanställningar af färgade plan och alls icke utmanande.
Sedan Malin Gyllenstierna gift sig med den egyptiske översten Enrico Pardo 1915, flyttade hon till Italien.
Hon avled i Old Windsor, Berkshire, England, 91 år gammal.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Futuristisk Palatsinteriör by Malin GYLLENSTIERNA

Futuristisk Palatsinteriör

Price SEK 6,000 (€589)
Estimated SEK 6,000–8,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy