Manuel RIVERA

1927–1995, Spain

Name Manuel RIVERA
Birth 1927, Spain
Died 1995

Manuel Rivera föddes i den spanska staden Granada 1927. Redan som barn intresserade han sig för teckning och måleri, varför detta sedermera kom att bli ett självklart yrkesval för Rivera. Han studerade vid Academia de Bellas Artes i Sevilla och flyttade 1951 till Madrid. I huvudstaden umgicks Rivera flitigt med andra spanska konstnärskollegor, alla med det gemensamma intresset att skapa någonting nytt, förändringens tid var kommen. Resultatet blev att konstnärerna tillsammans bildade gruppen El Paso, en grupp som under ledning av Antonio Saura kom att få en framträdande roll i det spanska konstlivet, den internationella responsen väntade inte långt bort. Rivera ställde flitigt ut tillsammans med El Paso under åren 1957-1960.
Redan under det tidiga 50-talet började Rivera experimentera sig allt närmare det abstrakta måleriet. Han skapade ett unikt uttryck i vilket materialet metall kom att spela en betydande roll. Metallens oändliga möjligheter kom att bli Riveras ständiga följeslagare i hans målningar, den finns alltid där som ett betydande element. 1957 deltog Rivera i utställningar tillsammans med El Paso vid Biennalen i Sao Paolo och följande år representerades han med ett eget rum på Venedigbiennalen.
1964 öppnade Spaniens första galleri som visade abstrakt måleri; Galeria Juana Mordo, strax därefter, 1966, öppnade Museum of Spanish Abstract Art i staden Cuenca. Dessa båda betydande institutioners närvaro möjliggjorde ett intensivt och nära samarbete för de spanska abstrakta konstnärerna och bidrog därmed till främjandet av dess internationella spridning. Auktionens målning är utförd 1968. Samma år, i oktober månad, inköptes målningen av Svenska Lloyd hos Galeria Juana Mordó i Madrid. Under detta år utförde Manuel Rivera fyra målningar vilka betitlades Espejo-Caja del tiempo. Detta är den första målningen ur sviten, den fjärde målningen finns idag i Museo Rufino Tamayos samlingar i Mexiko.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Espejos-caja Del Tiempo No 1 by Manuel RIVERA

Espejos-caja Del Tiempo No 1 (1968)

Price SEK 240,000 (€26,066)
Estimated SEK 200,000–225,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy