Marcus EEK

1968, Sweden

Name Marcus EEK
Birth 1968, Sweden
Lived & Active In Berlin, Germany

Marcus Eek biografi:

Marcus Eek är född i Stockholm 1968, har examen från Konsthögskolan i Stockholm och bor och arbetar i Berlin. Konstnären låter sina arbeten genomsyras av omöjliga tankebanor, som tar sig fram genom vardagliga händelser, laddas med spänning och blir till Marcus Eeks privata bildrum. Målningarna innehåller både kaos och ordning, abstrakt och föreställande, förutsättningslöst och avgränsat, känsligt och förväget. Målningarna är som öppna ytor vilka möjligen leder någonstans, men bara om betraktaren är beredd att följa med.

Marcus Eek är en av dessa konstnärer, som tagit med sig måleriet ut på en spännande långresa. Han debuterade 1998 med bilder som till stor del hämtade sina motiv från den typ av skisser som är vanlig inom konstruktionsritning och arkitektur. Men Eeks ”konstruktioner” var djupt dysfunktionella, och kan mest av allt uppfattas som parafraser på (eller imitationer av) ett visst tecknaridiom. Samtidigt prövar konstnären möjligheterna att skapa ett sammanhang av de kryptiska och disparat detaljerna. Ungefär samma förhållningssätt uppvisar hans verk till måleritraditionen. Färgen tycks ofta slarvigt pålagd, blyerts- eller kolteckningen har lämnats kvar på duken, vilken upphovsmannen inte gjort några allvarligare ansatser för att täcka, snarare tvärtom. Hos Marcus Eek är duken inte enbart en bärare av färg och form, den är ett självständigt medium med stark karaktär.

Source: Art Signature Dictionary

Untitled by Marcus EEK

Untitled (2004)

Price SEK 19,000 (€2,033) Not sold
Estimated SEK 30,000
Waldbrand by Marcus EEK

Waldbrand (2002)

Price SEK 16,000 (€1,757)
Estimated SEK 25,000–30,000
Zebra Talk by Marcus EEK

Zebra Talk (2005)

Price SEK 7,500 (€813)
Estimated SEK 8,000–10,000
Stranden by Marcus EEK

Stranden (2002)

Price SEK 32,000 (€3,328)
Estimated SEK 25,000–30,000
Untitled by Marcus EEK

Untitled (2005)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 25,000–30,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy