Mari SIMMULSON
1911, Russia/Sweden

Also known as: MS

Name Mari SIMMULSON
Birth 1911, Russia

Mari Simmulson fick sin utbildning vid statliga konstfackskolan i Tallin till skulptör och keramiker.
1949 kom Mari till Upsala-Ekeby där hon blev en av de mer uppskattade konstnärliga profilerna. Som en av de sista konstnärerna slutade hon 1972 sin anställning.