Marion BELIN
1933, Sweden

Name Marion BELIN
Birth 1933, Sweden

Marion Belin studerade vid Konstfackskolan. Han skildrar människor i romantiserade och drömlika situationer och målar naivistiskt. Han har även arbetat med ett stort antal illustrationsuppdrag och deltagit vid många utställningar.

Representerad:
Västerås museum och Statens Konstråd.