Martin ÅBERG
1888–1946, Sweden

Name Martin, Andreas ÅBERG
Birth 1888, Sweden
Died 1946, Sweden

Martin Åberg föddes i Ljusnarsberg i Västmanland. Sporadiskt följde han 1911-17 undervisningen vid Carl Wilhelmsons och Valands konstskolor i Stockholm respektive Göteborg.
För Åbergs konst blev landskapet den outsinliga inspirationskällan. Han genomkorsade Sverige från norr till söder, inte så mycket för att göra traditionella landskapsvyer utan mer för att söka en landskapstyp som överensstämde med med hans egen, närmast panteistiskt färgade livssyn. Så kände han en speciell dragning till det öländska karga landskapet i söder med Alvaret liksom överhuvudtaget ödsliga kustlandskap med sin låga horisont, de oroliga himlarna, landskap där människan inte syntes ha någon plats.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, 10 målningar i Moderna Muséet i Stockholm, Örebro, Norrköping och Västerås.

Source: http://www.bukowskis.com