Martin ENGSTRÖM
1955, Sweden

Name Martin ENGSTRÖM
Birth 1955, Sweden

Martin Engström studerade på konsthögskolan i Stockholm 1975 - 1980.

Separatutställningar i urval:
1991 Stockholm Art Fair, Boibrino Gallery
1991 Västerås Konstmuseun
1992 Länsmuseet i Gävle
1992 Olle Olsson-Huset, Solna
1992 Södertälje Konsthall
1992 Kalmar Konstmuseum
1992 Skövde Konsthall
1992 Krognoshuset, Lund
1993 Eskilstuna Konstmuseum
1993 Boibrino Gallery

Grupputställningar i urval.
1980 Rijksakademin van Beeldende Kunsten,Amsterdam
1982 \\\"Musik\\\", Norrköpings Konstmuseum
1982 \\\"5 målare\\\", Borås Konstmuseum
1983 \\\"6 utställningar\\\", Lunds Konsthall
1984 \\\"Buscando el Norte\\\", Museo Espagnol de Arte Cont Madrid
1985 Konsthallen, Helsingfors
1985 \\\"Det förlorade mästerverket\\\", Östergötlands Läns Museum

Representerad:
Borås Konstmuseum, Eskilstuna Museum, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Börshus, Malmö Konstmuseum, Moderna Museet, Stockholm Norrköpings Konstmuseum, Skövde Museum, Västerås Konstmuseum, Östergötlands Läns Museum, Linköping

Source: Art Signature Dictionary