Mats BÄCKER

1958, Sweden

Name Mats BÄCKER
Birth 1958, Sweden

Mats Bäcker was in the 1970s - and \'80s, one of Sweden\'s most profiled concert and artist photographers. A selection of his pictures was shown at the Moderna Museet in Stockholm in 1989. Mats backers photos are extremely rare at auction. World-renowned is the image of American rock singer Iggy Pop, sold at Stockholm Auction House Modern Spring 2009, No. 963

Mats Bäcker var under 1970- och 80-talen en av Sveriges mest profilerade konsert- och artistfotografer. Ett urval av hans bilder visades på Moderna Museet i Stockholm 1989.
Mats Bäckers foton är ytterst sällsynta på auktion. Världsberömd är bilden av amerikanske rocksångaren Iggy Pop som såldes på Stockholms Auktionsverks Moderna våren 2009, nr 963

Mick Jagger - Ullevi Göteborg 1982 by Mats BÄCKER

Mick Jagger - Ullevi Göteborg 1982 (-82)

Price SEK 46,000 (€4,889)
Estimated SEK 30,000–35,000
Happy - Keith Richards by Mats BÄCKER

Happy - Keith Richards (1982)

Price SEK 28,000 (€2,912)
Estimated SEK 25,000–30,000
False Castrati by Mats BÄCKER

False Castrati (2003)

Price SEK 19,000 (€1,817)
Estimated SEK 18,000–20,000
Cracked Actor - David Bowie by Mats BÄCKER

Cracked Actor - David Bowie (83/09)

Price SEK 75,000 (€7,244)
Estimated SEK 20,000–25,000
Iggy Pop by Mats BÄCKER

Iggy Pop (77/08)

Price SEK 56,000 (€5,234)
Estimated SEK 10,000–12,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy