Mats MASON
1894–1983, Sweden

Name Mats, Gustaf MASON
Birth 1894, Sweden
Died 1983

Mats Mason studied at the Painting School Valand in Gothenburg, Sweden 1918-1919, then he traveled abroad and studied 1922-1924, in Paris at the André Lhote art school. He also visited Italy and Spain.
He has painted landscapes often from Africa, portraits and figurative motifs, street scenes, interiors and flowers.

Source: Internet

Mats Mason studerade vid Valands Målarskola i Göteborg 1918-1919, därefter vid studier utomlands 1922-1924, bland annat i Paris vid André Lhotes konstskola. Han har också besökt Italien och Spanien.
Han har målat landskap ofta från Afrika, porträtt och figurmotiv, gatuscener, interiörer och blommor.

Source: Internet