Maurice BLANCHARD
1903–1969, France/Sweden

Name Maurice Felicien Jules BLANCHARD
Birth 1903, France
Died 1969

Maurice Blanchard var en fransk bildkonstnär född i Paris. Han är främst känd för sina stadsbilder i en naivistisk stil med starka färger.

Source: www.bukowskismarket.com