Max Walter ‘Max Walters’ SVANBERG

Max Walter ‘Max Walters’ SVANBERG
1912–1994, Sweden

Name Max Walter, Waldemar ‘Max Walters’ SVANBERG
Birth 1912
Died 1994

Max Walter Svanberg föddes i Malmö 1912 och var inte bara en stor svensk surrealist utan spelade även en viktig roll inom det internationella konstetablissemanget.
Tillsammans med ett fåtal andra är han fortfarande en av Sveriges internationellt mest kända konstnärer. Svanberg deltog i många internationella utställningar och 1953 vid en utställning i Paris kom Max Walter i kontakt med surrealistpoeten André Breton och dennes surrealistkolleger. André Breton, vars “Manifestoes of Surrealism” anses vara det viktigaste teoretiska dokumentet om surrealismen, blev så fascinerad av Svanbergs måleri att Max Walter fick illustrera ”Medium 3” 1954 magasinet i vilken Breton hyllade hans arbeten och som efter konstnären kallades ”N Svanberg”. Även Joyce Mansour, en av de viktigaste franska 1900-talspoeterna illustrerade sin poesi med Svanbergs bilder. Andra som illustrerat Mansours sexton böcker var Alechinsky, Bellmer, Benoit och Wilfredo Lam.
Vid 17 års ålder, 1929, började Svanberg måla reklamskyltar och två år senare kom han in vid Skånska Målareskolan för att 1933 fortsätta vid Otte Skölds målarskola. 1934 fick han hålla sig borta från måleriet i närmare ett år på grund av polio som förändrade hela kroppen. Efter att några år målat traditionellt gick han i slutet av 30-talet över till surrealismen. 1943 bildade Svanberg, tillsammans med C.O. Hultén, Endre Nemes och Adja Ynker gruppen ”Minotaur” som hade en utställning på Rådhuset i Malmö. Innan gruppen upplöstes samma år.1945 gjorde han sin första separatutställning i Stockholm på galleri Gummeson. Artur Lundkvist hade skrivit det entusiastiska förordet till utställningen.
Max Walter Svanberg var ledare för konstnärsgruppen Imaginisterna som han bildades 1948 tillsammans med Carl Otto Hultén, Anders Österlin, Gösta Kriland och Gudrun Åhlberg. Deras programförklaring var "Imaginismen väcker genom skönhetssinnets engagemang i bilden betraktarens fantasi. Chockverkan blir här progressiv i tempo med betraktarens personligt engagerade emotionella aktivitet. De formellt konstnärliga materialen blir lockmedel för det imaginistiska bildinnehållets provocerande karaktär". Imaginisterna deltog i ett flertal surrealistutställningar i Malmö, Stockholm, Göteborg och Paris fram till 1953 då Max Walter Svanberg lämnade gruppen med motiveringen att han var den enda ”sanna Imaginisten”!
Det definitiva genombrottet i hemstaden Malmö kom 1956 på Galerie Colibri i Malmö då ett tiotal målningar såldes. Utställningskatalogen innehöll texter av såväl André Breton som av Louis-Paul Favre och Malmöpoeten Ilmar Laaban karakteriserade målningarna som "Heraldisk erotik i ädelstensslipade grymhetsmönster". Under senare delen av 50-talet arbetade Svanberg mycket med pärlmosaiker för att under 60-talet gå över till sina välkända collage. En stor del av hans produktion upptogs dock fortfarande av målningar, huvudsakligen i akvarell, gouach,och blandteknik.
Svanbergs surrealistiska konst lämnade ingen oberörd och kan närmast karakteriseras som en konstform där bilderna präglas av en erotisk spänning med kvinnor och skönhet i centrum. Inte minst internationellt anses Svanberg haft samma betydelse för svensk surrealism som Paul Delvaux för Belgien, Jendøich Ztyrský och Toyen för Tjeckien, Danmarks Wilhelm Freddie och Mac Zimmermann för Tyskland. Att Svanberg inte alltid rönt samma uppskattning i Sverige som runt om i världen är förvånansvärt!
Max Walter är representerad på bl a Nationalmuseum, Moderna museet, Malmö Museum, Göteborgs konstmuseum samt ett flertal svenska och internationella museer. Den största kollektionen finns på Malmö Museum genom konstnärens donation till Malmö Stad, Gösta Jansson och Max Walter Svanberg sällskapet.
Några av de utmärkelser Max Walter Svanberg fått genom åren:
1965 – Tilldelas Svenska Statens konstnärsbelöning
1965 – Tilldelas Prins Eugen medaljen
1968 – Inväljes som ledamot i Svenska Konstakademien
1969 – Tilldelas Sydsvenska Dagbladets Kulturpris
1969 – Föräras Franska Hederslegionen
1971 – Utnämns till riddare av Vasaorden
1972 – Tilldelas Malmö Stads Silverplakett
1982 – Tilldelas Malmö Stads Kulturpris
Max Walter Svanberg dog 1994.

----------------------------

Max Walter Svanberg studerade vid skånska Målarskolan 1931, Otte Skölds målarskola 1933. Karaktären är ett surrealistiskt måleri, kvinnor och skönhet med erotisk spänning, applikationer med inbroderade pärlor, även en del tidiga blomsterstilleben, porträtt och landskap. Han använder sig ofta av akvarell, gouache och tempera. Tillhörde den Skånska gruppen Imaginisterna som upplöstes på 50-talet.
Representerad: Nationalmuseum Stockholm, Moderna museet Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Malmö Museum m fl svenska museer, New York, Mexico City m.fl.
Källa: Internet

Source: www.maxwaltersvanberg.se/