Morten MÜLLER
1828–1911, Norway/Germany

Name Morten MÜLLER
Birth 1828, Norway
Died 1911, Germany

\"Morten Müller ble tidlig utpekt til \"furuskogens maler\", og referanser til hans furutrær er senere gjentatt av de fleste som har skrevet om ham. Men dette gir et for ensidig bilde av hans produksjon. Egentlig kan det vel sies at Müllers valg av motiver fulgte den tradisjon som ble innledet med de nederlandske 1600-talls landskapsmalere, og som også ble en vesentlig del av romantikkens repertoar. Skog- og fjellnaturen var viktige inspirasjonskilder, likeledes kyst- og fjordmotiver. \" Yvenes side 32

Source: www.blomqvist.no