Nicolai Egorovich SVERCHKOV
1817–1898, Russia

Also known as: Svertschkoff, Swertchkow, Shverchkov