Niklas ANDERBERG

1950, Sweden/Netherlands

Name Niklas ANDERBERG
Birth 1950, Sweden
Lived & Active In Netherlands

Niklas Anderberg studied at the Art Academy in Copenhagen. He paints abstract compositions in oil, thick surface, mixed with matte and shiny. He is working with the sandpaper as well as knife. His artistry lies between Mondrian and Jackson Pollock.
Represented: The Museum, Art Museum of Gothenburg, Gotland Art Museum, National Art Council, State of Art Fund, Denmark, Ny Carlsberg Fondettes Denmark, Holland Gorcums Museum.

Source: Art Signature Dictionary

Niklas Anderberg studerade vid Konstakademien i Köpenhamn. Han målar abstrakta kompositioner i olja, tjocka ytor, blandas med matta och blanka. Han arbetar med så väl sandpapper som morakniv. Hans konstnärskap ligger mellan Mondrians bildbygge och Jackson Pollocks ursinniga attack.
Offentlig utsmyckning:
Berzeliuslaboratoriet, Karolinska institutet, Statens Konstråd.
Representerad:
Moderna Muséet, Göteborgs Konstmuseum, Gotlands Konstmuseum, Statens Konstråd, Staten Kunstfond Danmark, Ny Carlsberg Fondet Danmark, Gorcums Museum Holland.
Utställning:
Galleri Aveny 2001, 2005. Pumphusets konsthall Landskrona 2007.

Source: Art Signature Dictionary

Composition by Niklas ANDERBERG

Composition (2000)

Price SEK 5,600 (€611)
Estimated SEK 5,000
Untitled by Niklas ANDERBERG

Untitled (-95)

Price SEK 1,200 (€128)
Estimated SEK 3,000–4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy