Nils Edvin ENGQUIST
1905–1991, Sweden

Name Nils Edvin ENGQUIST
Birth 1905, Sweden
Died 1991

Nils Edvin Engquist biografi:
Han var elev av Bruno Liljefors, vidare studier i Stockholm, Köpenhamn och Berlin. Han målade djur och landskap med motiv från Nordskåne.

Source: Internet