Nils Edvin ENGQUIST

1905–1991, Sweden

Name Nils Edvin ENGQUIST
Birth 1905, Sweden
Died 1991

Nils Edvin Engquist biografi:
Han var elev av Bruno Liljefors, vidare studier i Stockholm, Köpenhamn och Berlin. Han målade djur och landskap med motiv från Nordskåne.

Source: Internet

Lyftande änder by Nils Edvin ENGQUIST

Lyftande änder

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy