Nils G. ‘Ngs’ STENQVIST
1934–2005, Sweden

Also known as: NGS

Name Nils Gunnar ‘Ngs’ STENQVIST
Birth 1934, Sweden
Died 2005

1973-83 Professor of graphic arts at The Royal University College of Fine arts, Stockholm, Sweden
1971 Member of the Royal Academy of Fine Arts, Stockholm, Sweden
1969-73 The chairman of NUNSKU ; The Committee for Contemporary Swedish Art Abroad.
1964 The IX-group was formed.
1963-1973 Assistant teacher at The Royal University College of Fine arts, Stockholm, Sweden
1961-63 Printer, assistant teacher at The Royal University College of Fine arts, Stockholm, Sweden
1958 Studied at Royal College of Art, London, UK.
1956-61 Studied at The Royal University College of Fine arts, Stockholm

Selected Solo Exhibitions in Sweden
2005 Galleri Olefjord Simrishamn
Gröna paletten, Stockholm
2004 Enköpings Art Hall
Xylon Ronneby
2003 Konstnärshuset, Stockholm
Tommarps Kungsgård
Galleri Astley in Uttersberg
Visby Museum of Art
2002 Gula Rummet, Stuvsta
2001 Gröna Paletten, Stockholm, Sweden
1999 Galleri Udengaard, Malmö, Sweden
Galleri Gaia, Stockholm, Sweden
1998 Galleri Thommesen, Gothenburg, Sweden
Galleri Bergman, Stockholm, Sweden
Galleri Astley, Uttersberg, Sweden
1995 Galleri Christina Höglund, Stockholm, Sweden
1994 Galleri Dr Glas, Stockholm, Sweden
Nordic Light, Stockholm, Sweden
1983 The Royal Academy of Fine Arts, Stockholm, Sweden

Selected Solo Exhibitions Abroad
1985 Travemünde, Germany
1974 Bradford, UK
1971 Lübeck, Germany
1968 Minneapolis, U.S.A.
1964 Marburg, Germany

Selected Group Exhibitions
Nils G. Stenqvist has taken part in group exhibitions in all of the Nordic countries, many of the European countries, Russia, USA, Canada, Cuba, Mexico, South America, Africa, Australia, New Zealand and Japan.

Selected Public Commissions
The library at the university of Linköping
The Academy of Ballet, Stockholm
Swedish Museum of Natural History

Selected prices
First price Xylon V (price in woodcut, Genéve, Switzerland) 1970.
First price in the biennial of graphics, Bradford 1972.

Selected Public Collections
Sweden Stockholm Museum of Modern Art
The National Swedish Museum of Fine Arts, Stockholm
Gothenburg Museum of Art
UK British Museum
Stafford College of Art
Germany Art Museum, Lübeck
Kupferstichkabinett, Dresden
Poland Art Museum in Krakow
Chile Salvador Allende Museum

SWE:
Stenqvist, Nils Gunnar. Född i Stockholm.

Bakgrund
1981-2005 Ledamot i Postens konst-och programråd.
1969-2005 Ledamot i Sveriges Allmäna Konstförenings inköpsnämnd sedan 1969, i dess styrelse sedan 1975.
1973-83 Professor vid Konsthögskolan, grafiklinjen.
1971 Ledamot i Konstakademin.
1969-73 Ordförande i NUNSKU.
1964 IX-gruppen bildas.
1963-1973 Bitr. lärare på Konsthögskolan.
1961-63 Tryckare, bitr. lärare på Konsthögskolan.
1958 Royal College of Art, London.
1956-61 Elev på Konsthögskolan

Separatutställningar i Sverige
2005 Galleri Olefjord Simrishamn måleri och grafik
Kristoffers skåp, Gröna paletten, Stockholm
2004 Enköpings Konsthall
Xylon Ronneby träsnitt
2003 Konstnärshuset, Stockholm
Tommarps Kungsgård
Ronneby
Galleri Astley i Uttersberg
Visby konstmuseum
2002 Gula Rummet, Stuvsta
2001 Gröna Paletten, Stockholm
Litomuseet, Tidaholm
Bergsjö Konsthall
2000 Länsmansgården, Österåker
1999 Galleri Remi, Östersund
Galleri Udengaard, Malmö
Galleri Gaia, Stockholm
Konsthallen, Hishult
1998 Galleri Thommesen, Göteborg
Galleri Bergman, Stockholm
Galleri Astley, Uttersberg
1996 Galleri x4, Linköping
Tomelilla Konsthall
1995 Galleri Christina Höglund, Stockholm
1994 Galleri Dr Glas, Stockholm
Nordens Ljus, Stockholm
1993 Konstkammaren, Umeå
1990 Galleri Solertia, Mariefred
Konstkammaren, Umeå.
1989 Galleri Engelbrekt, Örebro
Teatergalleriet, Kalmar
Galleri Moment, Ängelholm
Galleri Fabian, Västerås
Svenska Bilder, Stockholm
1988 Galleri Äpplet, Helsingborg
Galleri Versalen, Sundsvall
1986 Stockholm, Gröna Paletten
1985 Dubergska gården, Motala
1983 Konstakademien, Stockholm
1982 G:a Rådhuset, Örnsköldsvik
1981 Galerie Blanche, Stockholm
1980 Konstnärshusets grafikgrupp, Stockholm
1979 Stadsmuseet, Östersund
Kalmar Museum, Kalmar
1978 Aronowitsch, Stockholm
1977 Sveagalleriet, Stockholm
1976 Linköping, Stenhusgården.
1975 Umeå, Galleri Metz
1971 Kavaletten, Uppsala
1968 Gröna Paletten, Stockholm
1965 Liljevalchs (Sev separata), Stockholm
Konstnärshusets grafikgrupp, Stockholm
1963 Gummesons, Stockholm
Kavaletten, Uppsala
1960 Galleri Loftet, Malmö
Sundsvalls Museum, Sundsvall
Kavaletten, Uppsala
1958 Lilla konstsalongen, Malmö
1956 Babelsberg, Kramfors
Rådshuset, Vadstena

Separatutställningar i utlandet
1985 Travemünde, Germany
1974 Bradford, UK
1971 Lübeck,Germany
1968 Minneapolis, USA
1964 Marburg, Germany

Grupputställningar (i urval)
Har deltagit i samlingsutställningar i:
De nordiska länderna, i de flesta europeiska länder, i Sovjet, USA, Kanada, Kuba, Mexico, Sydamerika, Afrika, Australien, Nya Zeeland och Japan.
I grafikbiennaler och liknande i:
Ljubljana, Grenchen, Krakow,
Paris, Bradford, Heidelberg,
Frechen, New York (Pratt),
Fredrikstad, Genéve (Xylon), Bielle, Montreal, Los Angeles,
Jyväskylä, Antwerpen (skulptur),
Nordiska Grafikunionen,
Då och Nu, Liljevalchs 1959,
Grafiska sällskapets jubileums utställning, Göteborg 1960,
Grafiktriennalen,
Nordisk Tecknings utställning 1981,
Ur tiden, Riksmuseet 1982,
Akvarellutställning, Konstakademin 1987,
Det gotländska ljuset, Konstnärshuset 1989,
Fem svenskar, Tblisi Georgien 1990,
Vattenlandskap Lilevalchs 1990.
IX-utställningar i ett tjugotal länder sedan starten 1964.
Konstnärshusets grafikgrupps utställningar i Sverige och utlandet sen starten 1970.

Offentliga arbeten
Studenthotellen Hugin och Munin, Stockholm (trä-järnreliefer).
Solna Sporthall (gobeläng \\\"Zodiak\\\").
Marinbasen Muskö (gobeläng).
Långbro Sjukhus (emaljmålning).
Huddinge Sjukhus (reliefer, målningar, objekt).
Vin-och Spritcentralen Stockholm (spegelglas med målat trä). Universitetsbiblioteket i Linköping (textil, stenkista).
LO-huset vid Norra Bantorget Stockholm (två gårdar med skulpturer i sten och trä).
Statens Geologiska Undersökningar, Uppsala (målning).
Tingsrätten i Östersund (målningar på trä ochglas).
Norrlandsoperans foyer, Umeå (målningar på trä och glas, speglar). Balettakademin, Stockholm (hinterglasmålningar, mosaik, skulptur).
Huddinge pendeltågstation (skulptur, emaljmålningar, järngrindar). Hälsouniversitetet i Linköping, (oljemålning och grafik).
Landstingens Hus, Stockholm (entré i stengods, hinterglasmålning, golvmosaik).
Vrinnevisjukhuset i Norrköping (målningar på trä, glasmålning och textil). Servicehus i Stuvsta (skulptur i sten).
Servicehus i Stora Sköndal (glasmålningar).
Riksmuseet i Stockholm (färgsättning i foyer och restaurang; 2 stora glasmålningar).
Servicehus i Stocksund, Stockholm (emaljvägg i simhall).

Stipendier och priser
Grafiska sällskapets stipendium för färggrafik 1960.
1:a pris Xylon V (internationella träsnittsunionen, Genéve) 1970.
1:a pris Grafikbiennalen Bradford 1972.

Representerad
Sverige Moderna Museet
Nationalmuseum
Göteborgs Museum
Norrköpings Museum
Umeå Museum
Östersunds Museum
m fl. svenska museer
England British Museum
Stafford College of Art
Tyskland Konstmuseet Lübeck
Kupferstichkabinett Dresden
Polen Konstmuseet i Krakow
Chile Salvador Allende Museet

Bibliografi i urval
Sven Laufeld Nils G. Stenqvist \\\"Målningar Konstakademien Stockholm 4-26 februari 1984\\\", katalogförord Stockholm 1984
Bjurström, Per \\\"IX - ett kapitel i den svenska grafikens historia\\\", Carlssons bokförlag, Stockholm 1994
\\\"90 grafiker\\\". Nationalmuseum, Stockholm 1974.
\\\"Tre decennier svensk grafik\\\" Sveriges Allmänna Konstförening, Uddevalla 1976 (om Stenqvist s.91 f).
\\\"Efterkrigstidens grafik\\\" Konstrevy 39 (1963)
Gillmore, Pat \\\"Modern Prints\\\", Studio Vista London, 1970
Håkansson, Björn
NILS G STENQVIST, Konst-Bibliofilens Förlag, Södertälje, 1991
Webster, Lynn \\\"A brief history of printmaking in Sweden\\\". Svenska Institutet
Stockholm 1978.
Margareta Romdahl \\\"Vi har glömt att se\\\", s.66-69, 140. Sköna Hem 4/1980.
Thomas Kjellgren \\\"Inblick i det dolda livet\\\" Grafik-Nytt 4:1983, s.8-12.
En ny bok om Nils G. Stenqvists grafik kommer ut i oktober 2002. Författare: Thomas Kjellgren Form: Christer Jonsson Foto: Leif Sylvén. Förlag: Atlantis.
Nils G. Stenqvist \\\"tecken från livet\\\", katalogtext, KONSTHALLEN i HISHULT, 1999
BOSTADSKONST, Svenska Bostäder, Skogs Boktryckeri AB/Trelleborg 1998
Färggrafik i vår tid, Gothia Stuttgart 1965.
IX:s bok. Nio Grafiska berättelser, FiB:s konstbok 1969; Stockholm 1970 självbiografiskt av Stenqvist s. 64-66).
Katalog \\\"IX-nio grafiker\\\" till IX-gruppens 25-årsjubileum. Nationalmuseum 1989 (inledning av Börje Magnusson s. 7-13).
\\\"14 grafiker\\\" Konstnärshusets grafikgrupp 20 år. Stockholm 1990.

Source: http://enjoyscandinavianart.com/stn/english_infostn.htm