Nils Von DARDEL
1888–1943, Sweden

Also known as: D, NVD, ND

Name Nils Elias Christoffer Von DARDEL
Birth 1888, Sweden
Died 1943

Nils von Dardel var son till en godsägare och växte upp med sin mor, far, syster och bror utanför Arboga på gården Svarthäll. Fa miljen flyttade till Uppsala 1903 där han läste på läroverket. Då fördjupa des hans intresse för konst och sitt första självporträtt målade han 1904. Året därpå insjuknade Nils Dardel i scharlakansfeber som resulterade i ett hjärtfel som sedan följde honom hela livet. Under konvalescensen ägnade han sig åt att läsa böcker av bland annat Strindberg, Oscar Wilde och Edgar Allan Poe.
När han 1909 gick på Konsthögskolan fanns Ivar Johansson och Emil Johansson-Thor där. Första gången Dardel for till Paris var hösten 1910. Där började han på den omtalade konstskolan Matisses akademi, men fann till sin besvikelse att den inte var mycket an norlunda än konstskolan i Stockholm. Han tyckte mycket om att sitta på Café du Dome med andra numera kända konstnärer som paret Grüne wald, Leander Engström, Birger Simonsson, Einar Jolin med flera.
Nils Dardel var länge en av förgrundsgestalterna inom det moderna måle riet i Sverige. I Paris tog han intryck av Cézanne, av Braques sobra kubism och av Henri Rousseaus naiva konst. Det som utmärkte Dardels konst mest är den primitiva orientaliska färgprakten. ”Crime passionel\\\\\\\\\\\\\\\" (1921) där han gycklar med en degenerad överklass, och ”Den döende dandyn” (1918) är två kända konstverk av honom. Där den senare har bidragit till uppkomsten av legenden Dardel. Ingen tavla har som denna en sådan ironiskt fabulerande estet, koketterande med skönhet, aristokrati och ero tisk ambivalens.
Nils Dardel blev socitetsmålare på 1920-talet och målade då ytligt sköna kvinnoporträtt. Han var även i Afrika och Amerika och målade afrikaner och indianer. I hans konst blandas aristokratisk skönhetsiver och naivitet, sadism och medkänsla, ångest och grymhet med en bisarr fantasi.
Dardel gifte sig med Thora Klinckowström 1921 och fick dottern Ingrid 1922. De bosatte sig i Paris men somrarna befann de sig på godset Ekerö, som tillhörde familjen Klinckowström. Året 1943, det året när Nils Dardel dog, var det en utställning av Amerika-måleriet hos Architectural Leage of New York

Source: Internet