Nils ÖST
1908–1983, Sweden

Name Nils, Fridolf ÖST
Birth 1908, Sweden
Died 1983

Nils Eastern studied for Lennart Berggren. He painted port pictures and flowers.
Represented: Västerås Museum, Turku museum.

Nils Öst studerade för Lennart Berggren. Han målade hamnbilder och blommor.

Offentlig utsmyckning:
Fagersta Bruk AB, altartavla i Fagersta. Väggmålning i Sockenstugan från 1924, Grangärde-

Representerad:
Västerås museum, Åbo museum.