Nils BYMAN

Nils BYMAN
1906–1996, Åland Islands

Also known as: NBN

Name Nils BYMAN
Birth 1906, Åland Islands
Died 1996, Åland Islands

Nils Byman biografi:

Hela sitt yrkesverksamma liv arbetade Byman som gymnastiklärare vid Ålands Lyceum, men i 50-års åldern slog han också igenom som en av Ålands ledande konstnärer. En recensent utnämnde honom till och med till ”det åländska landskapets målare”. Byman var en av de ledande krafterna inom konstföreningen och blev Ålands första konstintendent –låt vara på halvtid- då det åländska konstmuseet öppnade.

Source: Internet