Nils OLSSON
1892, Sweden

Name Nils OLSSON
Birth 1892, Sweden

Nils Olsson studerade vid Tekniska Skolan och vid Högre konstindustriella skolan och Konsthögskolan i Stockholm. Företog reso r till Tyskland och Italien. Han var i första hand skulptör och har utfört många porträttskulpturer.