Nils TIRÉN

1885–1935, Sweden

Name Nils TIRÉN
Birth 1885, Sweden
Died 1935

Nils Tirén was the son of John and Gerda Tirén. He has been painting animals and nature often birds, as well as working with images in color at about 80 zoological illustrations by Swedish mammals and birds, intended for school use as teaching aids.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Nils Tirén var son till Johan och Gerda Tirén. Han har målat djur i miljö, samt arbetat med avbildningar i färg till ett 80-tal zoologiska planscher med svenska däggdjur och fåglar, avsedda för skolbruk.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.

Anjelicadalen, Härjedalen by Nils TIRÉN

Anjelicadalen, Härjedalen (1914)

Price SEK 2,000 (€217)
Estimated SEK 2,000–3,000
Skolplansch,

Skolplansch, "havsörn" Ur "bilder Av Svenska Djur" Av Nils Tirén, Tryckt Av A.-b P. A. Norstedt & Söner

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 300
Same Med Renar by Nils TIRÉN

Same Med Renar

Price SEK 1,100 (€124)
Estimated SEK 1,000
Domherre I Gran by Nils TIRÉN

Domherre I Gran

Price SEK 4,000 (€439)
Estimated SEK 6,000
Småfåglar I Kärve by Nils TIRÉN

Småfåglar I Kärve (1931)

Price SEK 5,500 (€611)
Estimated SEK 5,000
Flygande Sjöfåglar by Nils TIRÉN

Flygande Sjöfåglar (1919)

Price SEK 2,500 (€278)
Estimated SEK 1,500
Fåglar by Nils TIRÉN

Fåglar (1929)

Price SEK 1,700 (€173)
Estimated SEK 1,500
Vinterharar by Nils TIRÉN

Vinterharar

Price SEK 3,600 (€359)
Estimated SEK 3,000–4,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy