Nils WEDEL
1897–1967, Sweden

Name Nils, Adolf WEDEL
Birth 1897, Sweden
Died 1967, Sweden

Nils Wedel studied in Gothenburg, Sweden, and Fernand Léger in Paris. He made abstract compositions, often in a proprietary technology \\ \"navaxteknik \\\". He was a teacher at the Arts and Crafts Association\'s school in Gothenburg, Sweden, in late 1940-1950\'s.

Nils Wedel studerade i Göteborg och för Fernand Léger i Paris. Han är främst känd för sina färgstarka abstrakta kompositioner utförda i en av honom uppfunnen vaxmålningsteknik kallad navax. Han var lärare vid Slöjdföreningens skola i Göteborg i slutet av 1940-1950-talet.
Offentlig utsmyckning:
Dekorativa målningar i trapphallarna, en 90 m2 stor i Norrköpings museum, i Folkets hus i Göteborg och Linköping samt mosaik i posthuset i Sundsvall.
Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och Malmö Museum, Norrköp. och Karlstads museer samt Statens Museum för Kunst i Köpenhamn.
Källa: Internet