Nina ROOS

1956, Finland

Name Nina ROOS
Birth 1956, Finland
Lived & Active In Helsinki, Finland

Nina Roos experimenterar med den målade bilden och ställer frågor kring måleriets natur och dess förutsättningar, en lek med perspektiv och rumslighet. I början av 90-talet börjar hon arbeta på skivor av transparent akrylglas som fångar ljuset och tillåter ögat att röra sig över bilden på ett annat sätt än den traditionella målarduken. Bilderna förmedlar sinnesstämningar, upplevelser eller förnimmelser och rör sig mellan föreställande och icke-föreställande, mellan tjockt pålagd färg och transparens.
Nina Roos tilldelades Carnegie Art Awards första pris 2004. Carnegiejuryn, ledd av Lars Nittve, motiverade utnämningen: \"Carnegies pris om 1 000 000 kr har tilldelats den finländska konstnären Nina Roos. I sitt måleri tillämpar Roos det fördröjda tilltalets möjlighet. Insmuget i den ofta förföriskt vackra ytan ligger en rest av något avigt, bakvänt, som liksom försenad når betraktarens uppfattning. Under de senaste tre åren har Roos visat en kraftfull nyorientering, mot en än större komplexitet i behärskningen av svåra frågor i måleri som rör tid, och då främst det försvinnande ögonblicket. Hon har förmått utveckla något så ovanligt som en ny målerisk poetik.\"

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Untitled by Nina ROOS

Untitled (2005)

Price SEK 43,000 (€4,388)
Estimated SEK 50,000–60,000
Untitled by Nina ROOS

Untitled (1996)

Price SEK 18,000 (€1,977)
Estimated SEK 15,000–18,000
Bärplockaren by Nina ROOS

Bärplockaren (2007)

Price SEK 90,000 (€9,761)
Estimated SEK 50,000–60,000
Untitled by Nina ROOS

Untitled (2006)

Price SEK 40,000 (€4,338)
Estimated SEK 50,000–60,000
Untitled by Nina ROOS

Untitled (2007)

Price SEK 100,000 (€9,820)
Estimated SEK 60,000–80,000
Hand And Chewing Gum by Nina ROOS

Hand And Chewing Gum (2006)

Price SEK 50,000 (€4,672)
Estimated SEK 50,000–60,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy