By using our service you accept the use of cookies.

Olaf GULBRANDSEN

1873–1958, Norway

Name GULBRANDSEN
Birth 1873
Died 1958
Skeppsporträtt Av Fartyget Karlsborg by Olaf GULBRANDSEN

Skeppsporträtt Av Fartyget Karlsborg (1913)

Price SEK 2,700 (€300)
Estimated SEK 1,500
Fartygsporträtt Av Svenska Ostasiatiska Kompaniets ångare

Fartygsporträtt Av Svenska Ostasiatiska Kompaniets ångare "ss Japan

Price SEK 12,500 (€1,444)
Estimated SEK 5,000
Fartygsporträtt Av Norska Lastångaren

Fartygsporträtt Av Norska Lastångaren "boulette" Från Kristiania (1917)

Price SEK 5,400 (€612)
Estimated SEK 3,000
Fartygsporträtt Av Svenska Passagerarångaren

Fartygsporträtt Av Svenska Passagerarångaren "birger Jarl" Från Stockholm

Price SEK 6,600 (€748)
Estimated SEK 3,000
Fartygsporträtt Av Svenska Lastångaren

Fartygsporträtt Av Svenska Lastångaren "kronprins Gustaf Adolf" (-14)

Price SEK 4,500 (€428)
Estimated SEK 4,000–5,000
Fartygsporträtt Av Norska Lastångaren

Fartygsporträtt Av Norska Lastångaren "bayard" Från Kristiania

Price SEK 5,500 (€523)
Estimated SEK 2,500–3,000

Fartygsporträtt Av Svenska Lastångaren "karlsborg" Från Göteborg (1914)

Price SEK 2,400 (€228)
Estimated SEK 2,500–3,000

Fartygsporträtt Av Norska Passagerarångaren "bergensfjord"

Price SEK 6,500 (€618)
Estimated SEK 3,000–4,000

7088 - Gulbrandsen, Olaf (verksam I Kristiania Omkring 1900), Fartygsporträtt Av Svenska Lastångaren "dahlia" Från Göteborg, I Livbojsformad Ram (1911)

Price SEK 7,000 (€665)
Estimated SEK 3,000–4,000

Fartygsporträtt Av Norsk Passagerarångare

Price SEK 3,600 (€342)
Estimated SEK 2,000–2,500