Ole JUUL
1852–1927, Norway

Also known as: OJ

Name Ole JUUL
Birth 1852, Norway
Died 1927, Norway

Ole Juul was a Norwegian artist. Pupil of Anders Askevold in Bergen during the years 1873-1874. He studied at the Art Academy in Düsseldorf from 1876 to 1882. Ole Juul had his breakthrough in 1922, by a large exhibition at Blomqvist art trade in Oslo. Newspaper\'s art critic was positive for the exhibition. Dusk was his favorittmotiv as a painter, sunset on the coast was a central motif in Juul\'s work.

Ole Juul var elev till Anders Askevold i Bergen under åren 1873-1874 och studerade vid konstakademin i Düsseldorf från 1876 till 1882. Då han var färdig med sin examen 1882, var de ekonomiska förhållandena sådana att få konstnärer kunde livnära sig på sin konst i Norge. För många blev lösningen att bosätta sig utomlands. Ole Juul livnärde sig däremot som fotograf och bodde många år i Elverum. Trondheims konstförening var antagligen den viktigaste inkomstkällan. Från 1877 till 1898 utlottade föreningen målerier av Juul.
Ole Juul fick slutligen sitt genombrott 1922, då han hunnit bli 70 år, genom en stor utställning hos Blomqvist konsthandel i Oslo. Tidningarnas konstkritiker var positiva till utställningen. Dagbladet skrev bl.a.: en maler av et betydelig talent. Ingen visste emellertid något om måleren Ole Juul. Man visste inte ens om han levde, men till slut blev han uppspårad på Ørland. Orsaken till att han slog sig ned där var att horisonten eller skymningen var hans favorittmotiv som målare. Solnedgång vid kusten var ett centralt motiv i Juuls arbete. Från Beian, Ørland hade han utsikt över de ständigt skiftande ljuskontraster som fanns där sjö och himmel möttes i Trondheimsfjorden och Grandevika.

Source: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ole_Juul