Olle HJORTZBERG
1872–1959, Sweden

Also known as: OH, OHZBG

Name Olle, Gustaf Olof HJORTZBERG
Birth 1872, Sweden
Died 1959, Sweden

Olle Hjortzberg was educated at Agi Lindegren. He was an assistant to Edward Berg and the J.A.G. Acke. He studied at the Art Academy, was awarded a Royal Medal for his work in Uppsala Cathedral. He undertook trips to Italy, Spain, Greece, Syria and Palestine. He has painted a number of paintings with figurative motifs of landscapes, but most become known for its magnificent, decorative glass paintings and frescoes. Professor at the Academy of Arts 1911-1937.
Source: Assembled from various sources on the Internet

Olle Hjortzberg utbildade sig hos svågern Agi Lindegren. Han var assistent till Edvard Berg och till J.A.G. Acke. Han studerade vid Konstakademien, tillerkändes en kunglig medalj för sitt arbete i Uppsala domkyrka. Han företog resor till Italien, Spanien, Grekland, Syrien och Palestina. Han har målat ett antal tavlor med figurmotiv i landskap men mest gjort sig känd för sina storslagna, dekorativa glasmålningar och fresker. Professor vid Konstakademien 1911-1937.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Konstnärens maka 1903, Göteborgs Konstmuseum och Malmö Museum, samt i ett stort antal kyrkor i landet.

”Olle Hjortzbergs konstnärsgärning har av eftervärlden kommit att präglas av hans inspirerade stafflimåleri, inte minst genom de naturalistiska blomsterstilleben som försåldes genom Fritzes Hovbokhandel i Stockholm. Många blomstermålningar köptes som bröllops- och hedersgåvor under 1940-talet, kanske var det den positiva stämning som de evigt friska och vackra blomstren förmedlade under krigsåren som gjorde Hjortzberg så uppskattad. Motiven varierar mellan mer spartanskt hållna gula rosor i karolinska silverbägare till ymniga mästerverk som målningen Midsommarblomster, målad 1941. Sällan skådade samtiden en sådan blomsterprakt inom guldram som här; blåklockor, prästkrage, smörblomma och hundkex, floran är outsinlig och de lätta penseldragen är av en mästares hand. Hjortzbergs popularitet som skildrare av svenska blommor är lika stark nu som då, för över ett halvsekel sedan. Häri ligger kanske själva essensen av den svenska folksjälen.
Hjortzberg kan anses vara något av en kulturell mångsysslare med en omfattande produktion inom såväl måleri som dekoration, illustration och grafik. Han verkade också som professor i målning och preses vid Konstakademien. Hans egen utbildning var av klassiskt 1800-talssnitt. Från början sysslade han nästan uteslutande med att assistera vid dekorationsarbeten i Katarina kyrka i Stockholm och i Uppsala domkyrka. Därefter vidtog studier vid Konstakademien. Många av de fresker som Hjortzberg senare utförde i olika kyrkorum präglas av hans studieresor i Sydeuropa och fjärran länder där han influerades av bysantinsk och assyrisk konst. Han arbetade både al fresco och al secco, han var även en mästare i mosaikkonst. Hans ambition var hög och hans monumentala arbeten präglas av en initierad kännedom om motiven. Ur konsthistorisk synvinkel är kanske hans arkitekturbundna utsmyckningar de viktigaste i hans omfattande verksamhet, dock är det utan tvekan som blomstermålare han kommer att leva vidare länge i varje svenskt hjärta.
Källa: Stockholms Auktionsverk, Sweden