Olle NORDBERG
1905–1986, Sweden

Name Lars, Olle, NORDBERG
Birth 1905, Sweden
Died 1986

Olle Nordberg studied at the Art Academy. He undertook study tours in Italy and Spain. He has painted figures in interiors, often with great humor, people and landscapes, as well as numerous motifs from the Stockholm archipelago. Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Norrköping Museum, Östersund, Sweden, Hudiksvall, Ateneum in Helsinki and the Prince Eugen Waldemarsudde.

Source: Composed of a variety of sources from the internet.

Olle Nordberg studerade vid Konstakademien, samt under resor i Italien och Spanien. Han har målat figurer i interiörer, ofta med stor humor, Gårdfarihandlare, och landskap, samt åtskilliga motiv från Stockholms skärgård.

Utställningar:
Ekebyhovs slotts galleri visade man ett
urval av hans konst, speciellt den del som ägs av Ekerö kommun. Minnesutställning 2005.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings museum, Östersund, Hudiksvall, Ateneum i Helsingfors och på Prins Eugens Waldemarsudde.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.