Olle NYMAN
1909–1999, Sweden

Name NYMAN
Birth 1909, Sweden
Died 1999, Sweden

Olle Nyman studerade på Filip Månssons målarskola, vid Konstakademien samt för Olle Hjortzberg. Han ingick i Saltsjö-Duvnäskretsen där Sixten Lundbohm och Evert Lundquist fick betydelse för hans konst. Hilding Nyman var Olles far och en god läromästare. Han målade landskap, figurkompostioner, porträtt och stillebe. Han utnämdes 1953 till professor i måleri vid Konstakademien, där han också senare blev ledamot. Var professor vid Konsthögskolan 1953-1963 i monumentalmålning.
Hans första separatutställning 1946 blev en stor framgång, samt 1950 gav honom en stark position.

Offentlig utsmyckning:
Olaus Petri kyrka i Stockholm, Karolinska sjukhuset, Södertälje krematorium. Postterminalen Bostadsrättsföreningen Minken i Jarlaberg, Hörnskylt i Koppar förgylld, placering: Munkbron 7. 1981.