Olof The Younger RUDBECK

1660–1740, Sweden

Name Olof RUDBECK
Birth 1660, Sweden
Died 1740, Sweden

Olof Rudbeck (Jun.), professor, tecknare, grafiker, textilkonstnär. Son till Olof Rudbeck (Sen.) Hans viktigaste konstnärliga arbete är det bildverk över svenska fåglar, som dels ägs av Uppsala Universitetsbibliotek, dels tillhör det de Geerska biblioteket på Lövsta. I kopparstick utförde han till faderns Atlantica titelblad och en karta.

Faksimilutgåva, Portföljen Till Svenska Fogelboken, Innehållande Diverse Fågelplanscher by Olof The Younger RUDBECK

Faksimilutgåva, Portföljen Till Svenska Fogelboken, Innehållande Diverse Fågelplanscher

Price SEK 1,400 (€135)
Estimated SEK 1,500
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy