Olof HELLSTRÖM

Olof HELLSTRÖM
1923, Sweden

Name Olof, Bernhard HELLSTRÖM
Birth 1923, Sweden
Lived & Active In 1957, Uppsala, Sweden

Hellström, Olof, f. 1923, konstnär. H. studerade 1941–46 vid Konstfackskolan och 1949–51 för Zadkine i Paris. Han har jämsides arbetat med skulptur, måleri och teckning, formmässigt växlande mellan figurativt och abstrakt och med ljuset som sammanhållande kraft. I hans arbeten dominerar existentiella frågor. H. är representerad med ett stort antal offentliga arbeten, bl.a. i hemstaden Uppsala med t.ex. Folkförsoningens träd i Domkyrkan (1968), monumentet över Martin Luther King (1978) och helhetsgestaltningen av Missionskyrkan med kampanil, altarrelief och väggmålning (1983). Gift sedan 1957 med Elisabet Hermodsson.
Olof Hellström har sedan 1950-talet varit en av de mest anlitade konstnärerna för offentlig konst i Uppsala.

KONSTNÄRLIG UTBILDNING
Konstfackskolan 1941-46,
Otte Skölds målarskolan 1948,
O Zadkines skulpturskola, Paris 1949-1951

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
Härnösand, Östersund,
De Unga 1959,
Gävle museum 1959
Norrköpings museum 1959 Observatorium Stockholm 1960
Maneten Göteborg -61
Västerås museum -62
Värmlands museum -62
Konstnärshuset Stockholm -65 och -86,
Konsthallen i Uppsala -55, 58, 64, 66, 73, 78, 90,
Doktor Glas Stockholm -69, Mälargalleriet Stockholm -79,
Åbo Finland -89

VIKTIGA SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
Riksförbundet för bildkonstnärers vandringsutställningar,
"Skulptur och vatten" Norrköpings museum -61,
Aspekts utställning Liljevalcks -61,
Grupputställning Bochum Tyskland -62,
Liljevalchs skulpturutställning -67,
"Engagerad i världen"
Världskyrkomötet Konstutställning -68,
"Tiden är kort" ABF: Foajén -69,
Lunds konsthall, Landskrona och Värnamo museum -82.

REPRESENTERAD
Moderna museet,
Nationalmuseum,
Norrköpings museum,
Göteborgs stads samlingar,
Upplands konstförenings samlingar, Västerås museum,
Åbo museum,

OFFENTLIG UTSMYCKNING
Islandsbrons järnsmide Uppsala -56,
Bronsskulptur "Daidalos" vid Norrlandsgårdarnas studentbostäder Uppsala -62
Järnsmiden för fem bostadskvarter Norra Hageby Norrköping 1962-63
Fri skulptur "Havsgrupp" Södermalmstorg Gävle 1963-67
Fontänskulptur i koppar "I alla fall" Akademiska sjukhusets matsal Uppsala -64,
"Stigande rytm" skulpturklockstapel i koppar samt entrégrindar i järnsmide för krematoriet i Uppsala -65
"Polycrom trärelief" S:t Pers kyrka -67
Kopparrelief till Världskyrkomötet i Uppsala -68 (plac. i Geneve, Ecumenical Center -69)
"Folkförsoningens träd" järnsmide Uppsala domkyrka -68
"Tidshjul" bronsskulptur för Gränby bostadsområde Uppsala -67
"Form för nickel rostfritt stål (10 m) Monument över C A Cronstedt upptäckare av grundämnet nickel Los Hälsningland -71
"Jordens tunnband II" Pharmacia entréhall Uppsala -72,
"Jordens tunnband" Mjölby stadshus -73,
kopparreliefer för Sunsdsvalls sjukhus -74,
"Kuli" friskulptur brons och järn Borlänge kommun -75,
"Naturen slår tillbaka" Valsätraskolan Uppsala,
"Befrielsen" bronsskulptur till Martin Luther King Uppsala -78,
"Form för kunskap" Härnösands rådhus -80,
"Flotthakespel" fontänskulptur Skutskärs centrum -81,
"Att födas på nytt" helgestaltning Nya Missionskyrkan Uppsala, kampanil, altarrelief och "Livets träd", alseccomålning -83,
"Androgyn" brons Arkaden Uppsala -83,
"Kristusträdet" (altarmålning, triptyk) Bålsta kyrkcentrum -85,
"Samspel" och "Jordens tunnband" friskulptur Tensta gymnasium -86,
tegelreliefer servicehuset Gudrun Uppsala -87,
Meditationsrum Gimo bruksgymnasium -88,
Scraffitovägg kv Einar Uppsala -90,
"Vinge - människa" koppar Sävja II -90,
"Flera världar" väggmålning kv Observatoriet Uppsala -90,
"Vård-träd" målning Vårdcentralen Sävja -92,
"Ekumenisk ljusbärare" järnsmide Järfälla kyrka -93, Offentliga arbeten i kv Svava 1992-94:
"Jag och Du" brons skraffito till pelare; "Stranden", "Blommande fruktträd" målningar; "Äpplet" kalkstensskulptur, "Fågel Fenix" bronsnät.

Source: http://goto.glocalnet.net/olofhellstrom/