Oscar Leonard ANDERSSON
1836–1868, Sweden

Name Oscar, Leonard ANDERSSON
Birth 1836, 6/12, Sweden
Died 1868, 26/6, Sweden

Konstnär, målare och grafiker. Arbetade i tidig ålder på tryckeri med litografiskt tryck. Elev vid Konstakademien. År 1864 begav han sig till Düsseldorf och var under ett år elev till historiemålaren W. Camphausen.
Han har bl.a. gjort sig känd för en målning med motiv ur de gamla nordiska sagorna \"Kunge Erik Väderhatt\", målningen finns på Nationalmuseum. Mot slutet av sitt liv arbetade han även i akvarell med sama motiv som i sina oljemålningar.