Pär SIEGÅRD
1877–1961, Sweden

Name Pär SIEGÅRD
Birth 1877, Sweden
Died 1961

Pär Siegård utbildade sig till yrkes- och dekormålare vid Helsingborgs tekniska yrkesskola och tog examen 1907. Med strävan att vidareutbilda sig reste han till Stockholm för att studera på Althins målarskola varefter han fortsatte på Valand under Carl Wilhelmson.
1911 gav sig Siegård ut på en två år lång, äventyrfylld resa runt Europa och Nordafrika med avslutning i Paris 1913. I Paris överväldigades han av konstscenen där han beundrade de nyaste riktningarna inom måleriet där framförallt Matisse och gruppen ”Les fauves” framstod som särdeles intressanta och inflytelserika. Bosatt i Paris fram till krigsutbrottet återvänder Siegård sedan till Sverige.
Väl hemma debuterar Siegård tillsammans med Albert Abbe på dåvarande konsthallen i Helsingborg. Siegård utvecklade ett mera subjektivt och färghäftigt uttryck under mitten av 1910-talet. Under den här tiden försörjde han sig som yrkesmålare och det är först i början av 20-talet som han helt började ägna sig åt sitt konstnärskap.
Om Siegård var sparsam som separatutställare deltog han desto flitigare i grupp- och samlingsutställningar. Han var en av grundarna till den skånska modernistgruppen ”De tolv” med bl.a. Jules Schyl, Tora Vega Holmström och Svante Bergh. Han var även medlem i Helsingborgs konstförening och en av initiativtagarna till Ängelholms konstförening, bildad 1944.
Siegårds konstnärskap uppmärksammades av kritiker och konstpublik först i anslutning till konstnärens 50-års dag. Siegård är även känd som freskmålare och har gjort flera monumentala arbeten i olika kyrkor runt om i Sverige.
Han hade en liten produktion av det här slaget och övergick sedan till att måla utpräglat religiösa motiv, vilket gör auktionens nummer ”Dansös” till en riktig pärla.
Representerad: National Museum, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Helsingborgs museum, Lunds, samt i flera statliga och utländska samlingar, Natjonal museum i Oslo, London, Åbo och Helsingfors.
Han var en av grundarna till modernistgruppen, De tolv. Han var även medlem i Helsingborgs konstförening och en av initiativtagarna till Ängelholms konstförening, bildad 1944.

Source: http://www.bukowskis.com