Patrick NORDSTRÖM
1870–1929, Sweden

Also known as: PN

Name Patrick NORDSTRÖM
Birth 1870, 19/3, Sweden
Died 1929

Patrick Nordström föddes den 19 mars 1870 i Väsby utanför Höganäs. Hans far arbetade på Höganäsbolaget som snickare. Som liten pojke fick Patrick följa med sin far till fabriken och gjorde där sina första figurer. Han utbildade sig i Göteborg vid Slöjdföreningen och hos bildhuggare J. Mårtensen i Lund. Den fortsatta utbildningen fick han på Tekniska skolan i Stockholm.

Patrick Nordström vistades utomlands i fem år. År 1900 arbetade han som stuckatör och dekorationsbildhuggare i Paris. Nordström intresserade sig framförallt av stengods och av en minnesutställning över kerarnikern och bildhuggaren Jean Carriès, död 1893. Vid Världsutställningen fick jugendrörelsen sitt genombrott och stengodset en position som självständig konstart. Efter studietiden på kontinenten bosatte Nordström sig i Köpenhamn och försörjde sig som stuckatör.
Glasyrernas mästare
Under elva år, från 1912, skötte Nordström glaseringen vid Den Kongelige. Mest framgång hade han med den röda kopparglasyren oxblod. Oxblodglasyr började som röda stänk i Chünglasyr i de kejserliga ugnarna i Kina (960-1279). Den röda färgen ansågs helig. Nordström tog fram flera nya glasyrtyper och än i dag är hans receptbok grunden för en del av produktionen hos Den Kongelige.
Formspråket hos Nordström är ofta slutet och harmoniskt och varierar inom en begränsad ram. Ett antal krukor pryds med lock av patinerad brons men det var framförallt glasyrerna som gav Patrick Nordström mest framgång.
Patrick Nordström lämnade Den Kongelige 1922 och bosatte sig i Islev, Danmark. Han byggde en egen ugn och började experimentera med stengods. Kunskaperna hade han fått med sig från tiden i Höganäs men också genom att studera Carriès metoder i franska tidskrifter. Han skulle så småningom introducera stengodset i Norden.
Patrick Nordström dog 1929.

Source: http://www.hoganasmuseum.se/