Paul GRAF
1866–1903, Sweden

Name Paul, Emanuel GRAF
Birth 1866, 13/3, Sweden
Died 1903, 28/9, Sweden

Paul Graf studerade vid Konstakademien i Stockholm och för A. Tallberg. Företog resor till Tyskland, Frankrike och USA. I Paris studerade han för Léon Joseph Florentin Bonnat. Han har målat genretavlor, gärna med motiv från Dalarna, hamnvyer och gatubilder från Brügge.
Representerad: Göteborgs Konstmuseum.