Paul HOLSBY
1921, Sweden

Name Paul, Georg HOLSBY
Birth 1921, Sweden

Paul Holsby studied with André Lhote in Paris 1948-51. He has made trips to Switzerland, and France, Holland, Belgium, Spain, Italy (Sicily), the Caribbean, the Canary Islands, Marrocko and Portugal, and lived longer and shorter periods abroad, including Italy and Sicily. His lithographs are technically very complicated and are limited to an edition of 125 copies.

Paul Holsby studerade hos professor Andrè Lhote i Paris 1948-51 och företagit studieresor till Schweiz, Frankrike, Holland, Belgien, Spanien, Italien (Sicilien, Västindien, Kanarieöarna, Marrocko och Portugal samt varit bosatt längre och kortare perioder utomlands, bland annat i Italien och på Sicilien. Hans litografier är tekniskt mycket komplicerade och är begränsade till en upplaga av 125 exemplar vilket bidrar till litografiernas bestående värde.